Tāšu muiža

Konferences materiāli


Starptautiskās konferences “Kultūras un tūrisma sinerģija – ekonomiskās izaugsmes, sociālo pārmaiņu un labklājības virzītājspēks” 2015.gada 27.novembris Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads materiāli.

ES fondi 2014-2020 un citi finanšu instrumenti - galvenie virzītājspēka avoti.

Zanda Saulīte, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja.

Jānis Volberts, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Ilze Krieva, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta  direktora vietniece Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos

Zane  Līde, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja 

 Konferences galvenā runa. 

Latvijas muižu un piļu atjaunošana, restaurācija un izmantošana mūsdienās. Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs 

Kultūras un tūrisma ekonomiskie, sociālie un vides aspekti.

Latvijas pilis un muižas: kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana tūrismā un izaicinājumi nākotnē. Dr. oec. Aija van der Steina, LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tūrisma un ilgtspējas pētījumu laboratorijas vadošā pētniece

Kultūras un radošo industriju ekonomiskās ietekmes novērtējuma iespējas, problemātika un izaicinājumi. Ieva Zemīte, Latvijas Kultūras akadēmijas docente

Tūrisms visiem: starp sapni un realitāti. Daina Vinklere, BA „Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma un viesmīlības katedras p.i., Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTURINFO valdes locekle

No kvalitātes “Bābeles” uz vienotu kvalitātes sistēmu. Inese Šīrava, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora p.i.

Latvijas piļu un muižu apsaimniekošanas videi draudzīgie aspekti. Juris Smaļinskis, Vidzemes augstskolas lektors

Vienota tūrisma galamērķa izveide: Enter Gauja piemērs. Dr.hist. Alda Bražūne, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības projektu koordinatore. 

 Jauno tehnoloģiju pienesums un izaicinājumi.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas biznesā un tirgvedībā. Ina Gudele, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas E-biznesa programmas direktore

Sociālo tīklu “viesmīlība”. Aivars Mackevičs, BalticTravelnews.com direktors

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, izmantojot jaunākās 3D tehnoloģijas. ES finansējuma piesaiste. Reinis Točelovskis, SIA „SMART Engineering” izpilddirektors 

 Baltijas valstu pilis un muižas ceļā no pagātnes uz nākotni: nevalstisko organizāciju loma

Dagnija Baltiņa, ICOMOS Latvija pārstāve, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

Tõnis Kaasik, Igaunijas Muižu asociācijas prezidents Dr. Arūnas Svitojus, Lietuvas Piļu un muižu asociācijas prezidents

Jannis Achtenhagen, Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes (Vācija) Piļu un muižu asociācijas pārstāvis

Håkon Halgrimsen, Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorāta padomnieks

Jānis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācijas projektu vadītājs

Baiba Dūda, Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidente