Dikļu pils
www.diklupils.lv

Liepupes muiža (Pernigele)


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Liepupe

Lng: 24.4718382750, Lat: 57.4631782889


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Liepupes muiža

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Pils/kungu māja - \"Kopumā Liepupes kungu māja autentiskuma pakāpes, neskartības un saglabāto apdares detaļu ziņā ir pati \"īstākā\" un piesātinātākā no visām Vidzemes baroka laika muižu dzīvojamajām ēkām. Šajā ziņā tā pārspēj pat Ungurmuižas kungu māju ar tās apbrīnojamajiem sienu gleznojumiem. Pieejas ziņā Liepupe ir nākamais solis pēc Ungurmuižas un rāda jau lielākas lauku muižnieku pretenzijas uz greznību. Ja Ungurmuižā viss mākslinieciskais dekors ir uzgleznots uz tēstu guļšķautņu sienām un dēļu griestiem, tad Liepupē visur griesti ir apmesti un dekorēti ar vēlā baroka stila stuka rotājumiem, bet apmestās sienas paredzētas apvilkšanai ar tapetēm; 20. gadsimta sākumā kādā telpā uz sienām pat minēti gobelēni.\" Laukstrādnieku skola, kas 1930. gadu otrajā pusē veica vairākus pārbūves darbus. 1940. gadā kungu mājas kārniņu jumts tika nomainīts ar šīfera plākšņu segumu. I. Lancmanis. Skaistā un pamestā//Māksla+, 2002, Nr.4 Muižas kungu māja neapkopta, pamesta. Komplekss sadalīts, nesakopts. Vairāki saimnieki - katrs dara savu. (2007.g.)
Valsts nozīmes parks
Valsts nozīmes pils/kungu māja
Muižas komplekss
TOP 100
Neizmanto
Valsts nozīmes ēkas, drupas, apbūve - Dzīvojamā ēka 1751. Liepupes muižas apbūve 18./19. gs. Parks 18./19. gs.
Vietējas nozīmes ēkas, drupas, apbūve - Lielā kalpu māja 19. gs. v. Vāgūzis 19./20. gs.
Pašvaldības īpašums
Iznomāts
Rekonstrukcija
Nostāsti - Liepupē bijis barons Zengers, kas bijis ļoti izlaidīgs cilvēks. Viņš bija noteicis, ka renti maksāt iet tikai saimnieces. Un tā nu sanāca, ka pēc 9 mēnešiem viņām visām dzima bērni. Un to naudu, kuru saimnieces nesušas, gandrīz vienmēr barons atdevis atpakaļ. Vīri bijuši pārliecināti, ka rente samaksāta, bet, kad pie varas nācis jaunais barons, atklājies, ka rēķinu grāmatā nekas nav atzīmēts. Tad nu visu māju iedzīve gājusi uz pārdošanu, lai nomaksātu parādu par nesamaksāto renti.


Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Egita Lauska

Tālruņa nr.

26382899

64020268

E-pasts

info@liepupesmuiza.lv

Mājas lapa

www.liepupesmuiza.lv