Apriķu muiža

Arendoles muiža


Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss

valsts nozīmes arhitektūras piemeneklis Nr.8547


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Arendole

Lng: 26.6131523209, Lat: 56.1434746959


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Biedrība ,,Es latgalei

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Medību pilis - Arendoles pils atrodas Preiļu rajona Rožkalnu pagastā, Dubnas upes krastā, gleznainā vietā. Būvēta kā medību pils, paredzēta atpūtai. Latgales muižu arhitektūrā Arendoles pils apbūves komplekss izceļas ar greznību un savdabību un ir saglabājies līdz mūsu dienām. Centrā atrodas kungu nams, kurš uzbūvēts 19. gadsimta sākumā. Garās fasādes, kuras izvietotas taisnā leņķī veiksmīgi uzirdina mezonīni, lieveņi, āra kāpnes ar graciozi izbūvētām margām, kuru gala postamentus rotā vāzes. Labi iederas astoņstūra tornis ar pulksteni, vēja rādītāju un grāfu Zībergu ģerboni. Viens no ēkas zelmeņiem izveidots vasarnīcu stilā. To rotā dekoratīvi risinātas koka konstrukcijas. Kungu mājas iekšienē paveras vairākas anfilādē virknētas zāles un saloni, kuru griesti rotāti ar profilētām dzegām, rozetēm vai darināti no koka. Durvju ailes ar klasicisma stilā veidotiem sandrikiem. Pils ir izbūvēta tā, ka gaiteņi tiek izgaismoti ar virsgaismu.
Pils/kungu māja -  kungu mājā  ieverojama Latgales muižu 19. gadsimta mebeļu un lustru kolekcija interjers, savdabīga koka detaļu apdare - aderejums. Vesturiskas ekspozicijas.
Parks - Arendoles muižas pils apkārtnē daļēji saglabājies muižas parks ar 100 gadus veciem kokiem. Dažos kokos aug aizsargājamais augs – āmulis. Sens ticējums vēsta, ka skūpsts zem āmuļiem nesot mīlestību vai pat kāzas tiem, kas saskūpstījušies.
Muižas komplekss - Latgales muižu arhitektūrā Arendoles pils apbūves komplekss izceļas ar greznību un savdabību un ir saglabājies līdz mūsu dienām. Centrā atrodas kungu nams, kurš uzbūvēts 19.gadsimta sākumā. Parkā atrodas divstāvu, torņveida sarkanu ķieģeļu celtne. Klēts atrodas iepretim sānu ieejai. Tajā vēl nesen atradās skola. Iebraucamā ceļa sākumā atrodas baznīca, kas pārbūvēta no bijušās saimniecības ēkas. Guļbaļķu šķūnis, kam baļķi stiprināti laukakmeņu mūra stabos, 2000. g. daļēji sabrucis.
Rekonstrukcija -  notiek restauracija
Privātīpašums
Valsts nozīmes pils/kungu māja - Nr. 8547, Valsts nozīmes, Arhitektūras piemineklis, Arendoles muižas kungu māja, 1820.,1860.
Nostāsti - Pēdējie pils īpašnieki 20.gs.sāk. bija grāfi Plāteri-Zībergi, kuru lojālā attieksme pret zemniekiem pasargāja muižu no iznīcības. Arendoles pilī pēc gubernatora rīkojuma 1861.g. 1.augustā grāfs Stanislavs Plāters-Zībergs iztulkoja zemnieku brīvlaišanas likumu latgaliešu valodā.


Pieejamība publiskai apskatei

 pēc ieprekšeja pieteikuma gruppam ne mazak ka 10 cilvēki


Sniegto pakalpojumu apraksts

 pēc ieprekšeja pieteikuma 2 istabas, konferenču zale


Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Faimja Turlaja, Biedrības "Es Latgalei" valdes loc.

Tālruņa nr.

29421413, 29229713

E-pasts

faimja@gmail.com

Mājas lapa

www.arendolesmuiza.wordpress.com


Sociālo tīklu profili