facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Aizputes Livonijas ordeņa pils (drupas)


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Liepājas iela 9, Aizpute

Lng: 21.5954028528, Lat: 56.7210942972


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Aizputes novada pašvaldība

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Ordeņa pils - 13.-14. gs. būvēta regulāra plānojuma kastelas tipa ordeņa pils ar stūra torni un koka ēkām pagalmā. 15. gs. ārpusē, pie pils apkārtmūra, uzbūvē austrumu korpusu. Pēc Livonijas kara pils netiek izmantota un 1555. gadā rakstītos avotos tā minēta kā labības noliktava. 16. gs. beigās - 17. gs. sākumā pili atjauno un no tā laika pagalmā virs vārtiem saglabājies apmetums ar greznu un bagātīgu dekoratīvo apdari sgrafito tehnikā. 17. gs. vidū Polijas-Zviedrijas kara laikā pils tikusi stipri postīta, 1665. gadā atjaunota un tajā izvietots hercoga Jēkaba garnizons un lielgabalnieku komanda. Pēc hercoga Jēkaba nāves 1682. gadā pils nonāca Mihaela Frīdriha Noldes īpašumā. Pils zaudēja nocietinātās būves raksturu, tika pārbūvēta un apkārtmūra iekšpusē uzbūvēja dzīvojamo korpusu. Tomēr arī tagad pils pamazām zaudē savu dzīvojamās ēkas nozīmi un ir tikai daļēji apdzīvota. Šajā laikā pagalma līmenis ir jau pieaudzis par 1,5 m. Pils austrumu korpusam un dienvidaustrumu tornim 19. gs. sākumā uzbūvētas pašreizējās lēzenās ķieģeļu velves un jaunas starpsienas. 20. gs. sākumā pils bija gandrīz nelietojama, bet šobrīd daļa no tās ir drupu stāvoklī. 19. gs. sākumā, kad pils bija apdzīvota tikai daļēji, muižas īpašnieki dzīvoja jaunajā kungu mājā. Tā uzbūvēta 18. gs. 2. pusē, netālu no pils dzirnavu dīķa otrā krastā. Pie dīķa uzbūvētas arī dzirnavas, spirta brūzis un pie kungu mājas - saimniecības ēkas. Aizputes luteriskās draudzes baznīca un bijušais pilsmuižas ēku komplekss veido vienotu pilsētbūvniecisku ansambli ar ūdens dzirnavām, dīķi un dambi uz Tebras upes. (K.Veinberga, J.Zviedrāns) Pils būvapjomi ir avārijas stāvoklī: ēkai daļēji nav jumta, iebrukuši visi 1. stāva pārsegumi un nesošās šķērssienas, sagruvuši apvalkdūneņi, iebrukusi daļa pagraba velvju pārseguma, pārējie avārijas stāvoklī. 1990. g. uzsākti rekonstrukcijas darbi, bet tika pārtraukti. Vairāākkārt veikta apsekošana. 1997. g. izstrādāts projekts sienu enkurošanai un jumta konstrukciju izbūvei, kas daļēji realizēt D korpusa daļā. 1999. g. veikta neliela pils mūra konsrvācija nelielam pils posmam labajā spārnā - uzlikts dakstiņu jumts.
TOP 100
Valsts nozīmes pils/kungu māja - Aizputes pils ar nocietinājuma mūri 13. gs. 2.p. - 20. gs.
Pašvaldības īpašums
Bīskapa pils
Saglabājušās viduslaiku pils drupas - Aizputes ordeņa pils drupas atrodas Aizputes vecpilsētā, Tebras upes kreisajā krastā, kvartālā starp Liepājas un Pils ielu, iepretim Aizputes luterāņu baznīcai, kas celta upes labajā krastā.


Pieejamība publiskai apskatei

Pils apskate pieejama visu gadu, bez ieejas maksas.


Sniegto pakalpojumu apraksts

www.visitaizpute.lv


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

+371 28617307

E-pasts

turisms@aizpute.lv

Mājas lapa

www.visitaizpute.lv


Sociālo tīklu profili

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.