facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Cesvaines pils un muižas komplekss.


Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss

Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Valsts aizsardzības Nr.


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

Lng: 26.3127422472, Lat: 56.9696632611


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Cesvaines novada pašvaldība


Apraksts

Cesvaines pils un muiža  atrodas Vidzemes augstienes ziemeļaustrumos, 180 km no Rīgas, Cesvainē. Cesvaine var lepoties ar senu vēsturi,  nosaukums- Seβwegen rakstos pirmo reizi minēts 1209. gadā, bet 1390. gadā šeit tiek uzcelta pirmā mūra pils. No tās šobrīd saglabājies tikai neliels mūra fragments. Jaunā pils celta 19. gs. beigās, no 1893.-1896. gadam. Šajā laikā  Cesvaines muižā saimnieko Ādolfs fon Vulfs ar ģimeni. Jaunās pils būvniecībai viņš pieaicina 19. gs. prominentākos Berlīnes arhitektus H.Grīzebahu un A.Dinklāgi. Romantiskā parka un seno muižas ēku ielokā savus torņus pret debesīm paceļ akmenī kaltā skulptūra - Cesvaines pils. Muižnieks gan pavada šeit neilgu laiku, jo 1904. gadā mirst un ģimene dodas uz Vāciju. No 1919. gada Cesvaines pilī sāk darboties Cesvaines vidusskola. 2002. gada ziemā izceļas ugunsgrēks, kas noposta pils jumtu un pamatīgi izposta iekštelpas. Pēc ugunsgrēka atjaunotas jumta konstrukcijas abiem pils spārniem un lielajam skatu tornim, bet centrālā pils daļa joprojām atrodas zem pagaidu jumta. Iekštelpās atjaunota daļa grīdas segumu, lielās kāpnes un velves virs tām. Daļēji restaurēts ēdamzāles kamīns, vairākas durvis, atvērtas un sakārtotas pagraba telpas, kā arī veikti citi darbi.  
Cesvaines pils ir valsts mēroga arhitektūras piemineklis un kopš 1997.gada iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā.
Arhitektūra: Ādolfa fon Vulfa pils uzskatāma par vienu no spožākajiem 19.gs.2.puses arhitektūras sasniegumiem. Tā ir eklektisma mākslas šedevrs, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Tā laika aktuālajam mākslas stilam eklektismam jeb historismam raksturīgs dažādu mākslas stilu sajaukums, kur izmantotas iepriekšējo stilu arhitektoniskās formas un pakļautas tās pasūtītāja prasībām, ēkas funkcijām u.c. Cesvaines pilī dominē romantisms, kurā visbiežāk atdarināti romānikas un gotikas elementi, lai rastos senas arhitektūras iespaids.
Darbība: Šobrīd Cesvaines pilī darbojas Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, pašvaldības aģentūra "Cesvaines tūrisma centrs" un Cesvaines  muzejs.
Pilī iespējams apskatīt gan pils atjaunotās, gan vēl neatjaunotās daļas, izstaigāt plašos pagrabus, uzkāpt skatu tornī. Pieejami gida pakalpojumi, ekskursiju programmas skolēniem. Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem tiek piedāvāts izmantot pils telpas, lai neaizmirstami iedejotu pirmo kāzu valsi, saskandinātu šampanieša glāzes un baudītu pilij atbilstošu mūziku.
          Plāni: Attīstīt un pilnveidot Cesvaines pili kā publiski pieejamu, vēsturiski atjaunotu, multifunkcionāli izmantojamu, tūristiem atvērtu objektu.
 

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Pils/kungu māja - 2002. gada 5. decembrī Cesvaines pils izdega. Notiek atjaunošanas darbi, ko atbalsta plaša sabiedrība un valsts. Cesvaines pils ieguvusi SAPŅU PILS goda nosaukumu akcijas "Apceļosim Latvijas pilis!" dalībnieku 2001. un 2002. g. aptaujā. Pils celta Ā.G.B.Emīlam fon Vulfam 1893.-1896. g. pēc arhitekta H.Grīzebaha projekta vēlīnā Tjūdoru neorenesanses stilā un uzskatāma par spožāko šī stila paraugu Latvijā. Tās tēlu veido absolūta kvalitāte celtnes proporcijās un neapmesto laukakmeņu mūrējuma un detaļu izpildījumā, kā arī harmoniska iekļaušanās apkārtējā ainavā. Tā kā pils nav cietusi ne 1905. g. ne 2. pasaules kara laikā tajā saglabājusies sākotnējā neorenesanses stila interjeru apdare - kokgriezumiem rotātas kāpnes, ēdamzāles griestu kasetējums, stuka veidojumi u.c., kas saglabājušies arī pēc 2002. g. ugunsgrēka. Pils celta kā U – veida celtne ar vaļēju pagalmu dienvidu pusē. Vidus korpusā ieeja – monumentāls portāls ar rampu piebraukšanai. Virs ieejas durvīm lodžijas puscirkuļa ailas ar smagnējo kolonnu. Visi ārējie mūri apšūti ar plēstiem laukakmeņiem. Pelēcīgi rozā granīts. To veikuši krievu meistari no Latgales. Ar mazu āmuriņu viņi “izklaušinājuši” akmeni, atraduši plaisu un pēc tam ar lielu āmuru to pārplēsuši. Pils fasādes pārsvarā veidotas ar viduslaiku vēsturisko mākslas stilu elementiem, kas daļēji atstāj viduslaiku nocietinātās pils iespaidu, noskaņu. Kreisajā spārna manierisma formā veidoto gala zelmiņu rotā heraldisks zvēru savienojums: vilks, lapsa un lauva. Barons gribējis pasvītrot, ka viņš ir varens ļaudīs kā zvēru cars – lauva, viltīgs kā lapsa, un pret visiem, kas neklausa, nežēlīgs kā vilks. Parka pusē lodžiju velves klāj dekoratīvi gleznojumi ar augu un putnu motīviem. Atsevišķās telpās saskatāms dažādu meistaru darbs, pielietoti vēlāko vēsturisko mākslas stilu elementi, pat ar modernisma pieskaņu. Ieejot pilī pa galvenajām durvīm, nonākam taisnstūra vējtverī ar velvētu telpas pārsedzi. Tās stūros redzamas gotiskas konsoles ar augu valsts motīviem. Ieejot tālāk pa durvīm, kas atrodas stiklotā starpsienā, nonākam diezgan plašā un garā vestibilā, segtā ar velvētu pārsedzi. Vēlīnās gotiskās velves ir atvasinātas no šūnu velvēm, tās saduru vietās ar sienu plaknēm greznotas ar uzkrāsotiem stādu motīviem. Vestibila arku konsoles grezno puķu un augu valsts motīvi. Vestibila vidū pie iekšsienas iebūvēts kamīns, tās dzegu atsevišķās vietās rotā gotiski lapu motīvi. Virs kamīna mutes senāk bijis kāds attēls ar lielu lapu vainagu visapkārt. Ziemeļu pusē blakus lielajam tornim ir mazāks tornis, kur izvietotas vītņu kāpnes, kas savieno pagrabstāvu ar lielā torņa skatu galeriju augšstāvā, pa kurām var nokļūt visos lielā torņa stāvos. Lielākajā zālē vecā parketa vietā uzklāts jauns. Šeit uzmanību piesaista plafona tēlnieciskais veidojums griestu stūros un gar malām ar augu valsts, cilvēku, putnu un dzīvnieku motīviem. Veidojumam ir renesanses un jūgendstila stilistiskas pazīmes. Otrā lielākajā telpā ir kamīns ar dzīvnieku attēliem: divi dzīvnieki balsta joslu ar koku un dzīvnieku motīviem. Vestibila galā atrodas galvenās kāpnes, kas savieno pirmo stāvu ar otro. Tās ir monumentālas koku kāpnes ar ļoti skaistām, renesanses formas grieztām margām. Tās veidotas no atsevišķiem koku pildiņiem, sastāvošiem galvenokārt no stilizētiem ornamentiem ar augu, ziedu un augļu valsts motīviem. Gandrīz katram pildiņam ir individuāla kompozīcija. Kāpnes izgaismotas caur logiem, kas atrodas pagalma torņa mūra sienās. Tās var uzskatīt par pils vērtīgāko interjera sastāvdaļu. Kāpnēm, kas ved no otrā stāva uz bēniņiem, ir renesanses garā grieztas koka margas. 2. stāvā torņa telpās mednieku istabā pie griestiem uzkrāsoti stādu, putnu un dzīvnieku valsts motīvi ar cilvēkiem un medniecības atribūtiem. Torņa telpā renesanses stila kamīns – krāsns ar glazētiem, zaļiem ieliektiem podiņiem.
Valsts nozīmes parks - Pie Cesvaines muižas pils atrodas 19.gs. veidots ainavu parks ar 34 dažādu nosaukumu kokiem un krūmiem, kurā iekļaujas arī kādreizējās 14.gs. celtās viduslaiku pils vieta.
Muzejs iekārtots Cesvaines pilī, kurā darbojas Cesvaines ģimnāzija. Pils ēka celta no 1893. līdz 1896.gadam no kaltiem laukakmeņiem un ir izteikts eklektisma arhitektūras paraugs, kas apvieno gotikas, romānikas, renesanses un jūgendstila elementus un īpaši izceļas pārējo Cesvaines muižas ēku vidū. Pils projekta autors - Hanss Gīzebahs (1848-1904).
Autostāvvieta, ēdnīca.
Valsts nozīmes pils/kungu māja - Cesvaines muižas pils 1893.-1896. Cesvaines pilsdrupas 14. gs.
TOP 10
TOP 20
TOP 100
Muižas komplekss - Pie nocietinātās pils izveidojās muiža. Pašreizējais muižas apbūves ansamblis veidojies 19. gs. sāk.-19. gs. b. Tajā bez pils ir arī plašs saimniecības ēku komplekss ar stalli, klēti, dārzniecību, smēdi, kavalieru māju, mežkunga māju, alus brūzi. Pilij līdzīgā stilā celtas arī daļa saimniecības ēkas, bet stallis, klēts, alus brūzis - gotizētas. Stalli projektējuši Hans Grizebahs un Augusts Dinklāge. Tas būvēts vienlaicīgi ar pili (1893.-1896.) Pirmais stāvs būvēts no šķeltiem laukakmeņiem, otrais – pildrežģa konstrukcijā. Koka statņi izveidoti liektās, graciozās formās. Starp statņiem ķieģeļu pildījums. Abi staļļa korpusi izvietoti taisnā leņķī, veidojot iekšējo pagalmu. Aiz staļļiem atrodas Kavalieru māja ( Kavalieri – jātnieki izjādes zirgiem), kas celta 18. gs. otrajā puses vai 19. gs. pirmajā pusē. Mežkunga māja, tautā saukta par Zaļo māju, celta pēc būvtehniķa B. Elpera skices 1889. gadā. Māja tiek pakāpeniski atjaunota, par veikto 2006.g. saņemot Kultūras mantojuma Gada balvu. Dārzniecības ēkas, žogs un vārti ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Siltumnīcas būvētas daļēji iegremdētas zemē, to galos atradās noliktavas inventāram - sarkanu ķieģeļu kvadrātveida ēkas, kas segtas ar stāvu jumtu un vējrāžiem. Siltumnīcas būvētas 19. gs. otrajā pusē, izmantotas vēl 20. gs. 70–tajos gados. Alus brūzis būvēts ar vējrādītājiem un dekoratīviem elementiem jumta korē. Muižas laikā alus darītavai bija savas pudeles ar reljefi iespiestu pils attēlu. Paviljons segts ar barokālas formas jumtu, kurš ir analogs pils kāpņu torņa jumtam.
Bīskapa pils - 1399.g. celtā arhibīskapa fon Wallenrodta pils 1633.g. zviedru revīzijas laikā uzskatīta par pietiekoši nocietinātu, tomēr jau 1656. g. tā tika galīgi nopostīta un šobrīd redzama tikai pils vieta.
Apmetnes vieta vai pilskalns
Baznīca - Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca lepojas ar diviem faktiem:
Pirmkārt, tā ir lielākā lauku baznīca Latvijā un otrkārt - baznīca piesaista ļoti daudzas tūristu grupas ar savu unikālo piedāvājumu - "Martina ērģeļu stāsts" baznīcas ērģelnieces izpildījumā, kura laikā viesiem ir iespēja ieklausīties varenajās ērģeļmūzikas skaņās, uzzināt baznīcas un ērģeļu vēsturi, kā arī pašiem pamēģināt, kā tad ir skandināt šo vareno instrumentu.
Celtne
Pašvaldības īpašums
Valsts nozīmes ēkas, drupas, apbūve - Cesvaines muižas pils un zirgu stallis 1893.-1896. Mežkunga māja 19. gs. 2.p. Parks 19. gs. 2.p. Cesvaines Pilsdrupas 14. gs.
Foto reportāža Nr. 1 - 2004. gada 5. jūnijā notiek jau otrās Pils dienas Cesvainē. Mazs ieskats notikumos visas dienas garumā sniegts šajā foto reportāžā no notikuma vietas.
Saglabājušās viduslaiku pils drupas - Cesvaines pils piederējusi Rīgas arhibīskapam. Tiek uzskatīts, ka pils celta 14. gs. beigās. No viduslaiku pils saglabājušies no laukakmeņiem mūrētās priekšpils rietumu sienas pamati - ap 50 m garumā, 1,5 m platumā un nepilnu metru augstumā. Sienas dienvidu galā saglabājušās priekšpils dienvidrietumu stūra pusapaļā torņa drupas 1-2 m augstumā.
Nostāsti - Ādolfam Vulfam labs draugs bijis Vecgulbenes barons Volfs. Abi bieži viesojušies viens pie otra, devušies medībās. Reiz sastrīdējušies uz mūžu. Vulfs izdomājis, kā visiem parādīt savu pārākumu pār Volfu. Viņš licis pils augstākajā tornī uzstādīt vilka skulptūru ar lauvas krēpēm un lapsas asti tā norādot, ka ir stiprs un viltīgs. *** Cesvaines pilskungs vēlējies, lai kalnu uzber, izvēlējies sev kapa vietu un aizsaulē vēlējies iebraukt ar ragavām, neatkarīgi no gadalaika. Laikam viņsaule bija iegadījusies kādā nelaikā, jo ceļu nācies nokaisīt ar sāli. Palicējiem upītes ūdens, kas tek cauri parkam, vēl ilgi licies sāļš.
Vidējās izglītības mācību iestāde


Pieejamība publiskai apskatei

Cesvaines pils apmeklētājiem atvērta no otrdienas līdz svētdienai. Pirmdienās slēgts!
Darba laiks: 


Sniegto pakalpojumu apraksts

Pieejami gida pakalpojumi ekskursijai pilī un vēsturiskajā muižas kompleksā.


Pakalpojumu pārdošanas vieta(as)

Adrese Kontaktinformācija Interneta adrese
Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871 +371 64852225 turisma.info@cesvaine.lv
http://www.cesvaine.lv/turisms/cesvaines-pils.html


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

64852225

26172637

E-pasts

turisma.info@cesvaine.lv

vilnis.spats@cesvaine.lv

Mājas lapa

www.cesvaine.lv


Sociālo tīklu profili

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.