facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Mālpils pilsmuiža


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Pils iela 6, Mālpils,

Lng: 24.9494361333, Lat: 57.0065649694


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība


Apraksts

Mālpils muiža, Pils iela 6, Mālpils, Rīgas raj., LV - 2152

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Muižas komplekss - Pašreizējā muižas kompleksa apbūve veidojusies 18.gs. 2.pusē. Parādes pagalma abās malās saimniecības un kalpu mājas, bet noslēgumā kungu māja. Kungu māja celta Gustavam Vilhelmam fon Taubem 18.gs. 2.pusē-beigās klasicisma stilā. 1870.gados, atbilstoši jaunajām tendencēm mākslā un arhitektūrā, tai gotizēti zelmiņi un uzbūvētas jaunas logu izbūves. 1905.g. kungu māja nodega un laikā no 1907.-1911.g. tika atjaunota neoklasicisma stilā pēc arh. V.L.N. Bokslafa projekta. Šo pārbūvi vadīja Cēsu būvmeistars Jānis Meņģelis. Ēkas 1.stāvā fragmentāri saglabājusies interjeru apdare. No 1949.-1965.g. izvietojies Mālpils meliorācijas tehnikums. Kopš 1980.g. daļā telpu bija Meliorācijas un zemkopības muzejs. Tagad privātīpašums.(K.Veinberga, J.Zviedrāns) 
Valsts nozīmes pils/kungu māja
Saglabājušās viduslaiku pils drupas - Regulāra plānojuma saimniecības pils Mālpilī tika uzbūvēta 14.gs.2.pusē, iespējams 1386. gadā. Kopš 1626.gada karadarbības pils vairs netika atjaunota, šobrīd apskatāmas vairs tikai pilsdrupas.
Pils/kungu māja - Mālpils muiža šodien ir vienlaikus gan objekts ar valsts kultūras nozīmi, gan tūrisma un atpūtas komplekss ar augstas klases dizaina viesnīcu un restorānu. Baroka stila parks, dabas ainava un pārējās muižas kompleksā ietilpstošās ēkas sniedz dažādas atpūtas iespējas. Mālpils muižas vēsture aizsākusies 18. gadsimtā, kad 1760. gadā baronam Gustavam Vilhelmam fon Taubem celta Kungu māja klasicisma stilā. Šajā laikā arī rakti pils dīķi un iekopts parks. 1870. gados, atbilstoši jaunajām tendencēm mākslā un arhitektūrā, tai gotizēti zelmiņi un veidotas jaunas logu izbūves. 1905. gadā kungu māja nodega un laikā no 1907.-1911.g. tika atjaunota neoklasicisma stilā pēc arhitekta Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa projekta. Šo pārbūvi vadīja Cēsu būvmeistars Jānis Meņģelis. Padomju gados muižā atradies Zemkopības un meliorācijas muzejs, vairāki tehnikumi, kopmītnes un citas iestādes. 2003. gadā aizsākta objekta vēsturiskā izpēte un tehniskā projekta izstrāde. Rekonstrukcijas gaita uzsākta 2007. gada maijā, un tā norisinājās, ņemot vērā izcilā arhitekta V.L.N. Bokslafa projektu, kas izstrādāts 20. gs. sākumā. 2008. gada rudenī noslēdzās Mālpils muižas Kungu mājas rekonstrukcija un durvis vēra jauna četrstāvu dizaina viesnīca ar gaumīgi iekārtotiem numuriņiem, restorānu un greznām pasākumu zālēm svinībām un semināriem. Restaurācijas gaitā muižas ārējais tēls ir maksimāli pietuvināts vēsturiskajam oriģinālam un pēc iespējas saglabāts vecais telpu plānojums. Mālpils muižas Kungu mājā var aplūkot atrestaurētus vecos kamīnus un podiņu krāsnis, tumšos ozolkoka paneļu griestus, atjaunotu svinību zāļu zvaigžņu parketu, ozolkoka kāpnes, 19. gs. velves, oriģinālās koka sijas un āra terasi. Muižas interjers papildināts ar antīkām klasicisma un bīdermeijera stila mēbelēm un latviešu vecmeistaru gleznām. Šobrīd Mālpils muižā apskatāmi arhitekta V.L.N. Bokslafa projektu rasējumi. Nākotnē plānots turpināt muižas kompleksā ietilpstošo pārējo ēku attīstību, restaurējot Mālpils muižas Oranžēriju jeb Dārza māju.
Foto reportāža Nr. 1 - 2008. gada 12. oktobrī Mālpils muižā notika arhitekta Vilhelma Bokslafa pieminekļa atklāšana. Sarīkojums pieskaņots arhitekta 150 gadu atceres dienai. Norisi vadīja muižas īpašnieks Aldis Plaudis. Sarīkojuma ievadā runāja Imants Lancmanis. Muižas saimniece Līga Plaude kopā ar savām vecmāmiņām aicināja viesus uz oranžēriju, pie kuras vietu radis piemineklis. Pieminekli atklāja kultūras ministre Helēna Demakova. Pieminekļa autors Gļebs Panteļejevs teica, ka ir sapņojis izveidot kādu naturālistisku skulptūru, un šis uzaicinājums atveidot Vilhelmu Bokslafu skulptūrā nācis tieši īstajā laikā. Viesus sveica Mālpils koris. Pilī notika koncerts, uzstājās Inga Kalna. Par Vilhelma Bokslafa Mālpils muižas projektu runāja Jānis Krastiņš. Māra Lāce izteica atzinību par mākslas darbu organisku iekļaušanos vidē. Savās bērnības atmiņās dalījās māksliniece Džemma Skulme. Sarīkojuma dalībnieki tika aicināti iepazīties ar pili, aplūkot tajā izvietotos mākslas darbus, apskatīt viesnīcas istabas. Arhitekta Vilhelma Bokslafa pieminekļa atklāšanas sarīkojums noslēdzās ar skaistu uguņošanu.
Lokāls muzejs - Meliorācijas muzejs. Ilgstoši bija izvietots kungu mājā. Tagad izvietots citur. Tas ir vienīgais šāda profila muzejs Eiropā. Dibināts 1967. gadā un atrodas Mālpils muižas kompleksa ēkās, kas ir arhitektūras piemineklis. Tā glabātuves krājumā ap 50000 vienību. Muzejā glabājas unikāli materiāli – oriģināli divu ēku stūri ar akmens drenāžu, ēku konstrukciju fragmenti (9. gs.), kas atrasti Āraišu ezerpils izrakumos. Apmeklētāji var iepazīt zemes meliorācijas un iekopšanas vēsturi, apskatīt bagātīgu ģeodēzijas instrumentu kolekciju, drenāžas projektus, uzmērīšanas kartes (vecākā no 1688. gada). Ekspozīcijas stāsta par mežu meliorāciju un Lubānas zemienes nosusināšanu. Iespējams iepazīties ar daudzu slavenu augsnes, purvu un zemkopības zinātnieku – P. Nomaļa, V. Ducmaņa, A. Buholca, P. Stakles, A. Rubeņa, J. Vītiņa, A. Kursiša un citu – kolekcijām. Par pieejamību informācijas nav.
Valsts nozīmes parks - Aiz kungu mājas Fon Taubes laikā (18.gs.) tika uzsākti darbi, izveidojot barokālā stila romantisko muižas parku ar pastaigu celiņiem, mīlestības tiltiņu un gleznainajiem dīķiem. Parkā atradās daudz dendroloģiski vērtīgu sugu stādījumi. 24 ha plašais parks sākās ar nolaideno lauci pils terases priekšā un galveno dīķi. Centrālajā laucē atradies augļu dārzs, kas sadalīts deviņos kvadrātos. Sākotnējā parka teritorija bijusi mazāka par esošo. Parks bija apjozts ar laukakmeņu mūri, kura atliekas vēl šodien pamanāmas. Iespējams, ka tas bijis muižas parka kodols, kas vēlāk paplašinājies. Centrālās lauces kreisajā pusē atrodas jau minētais barona fon Taubes piemineklis. Parkā izrakti četri dīķi (0.64 ha), kurus savstarpēji saista caurtekas. Kādreiz pār vienu dīķi veda romantiskais Mīlestības tiltiņš. 19.gs. vidū barona fon Taubes laika parks tika paplašināts par ainavu dārzu. Uz akmens stabiem balstīti soliņi un līdzīgi būvēti tiltiņi rotāja takas un ceļus pāri grāvjiem vecajā muižas parkā. No pils terases puses paveras plaša perspektīva, brīva no kokiem. To veido glīta ozolu aleja. Parkā aug vietējās koku un krūmu sugas, kuru vidū ir arī atsevišķas eksotiskas, piemēram, sudraba kļava, Kolorado egle, pelēkais riekstkoks, Holandes liepa u.c. Muižas dibinātājam, baronam, G.V.Taubem pēc nāves, 1775.g. parkā tika uzcelts piemineklis. Pēc iedzīvotāju nostāstiem uz obeliska bija attēlots barona krūšu tēls un čūska. Pirmajā pasaules karā pieminekļa augšējā daļa tika sadragāta, palika tikai 2,5 metrus augstā daļa – zemcilnī veidots muižnieka portrets un epitāfija vācu valodā. Kaļķakmenī veidotais obelisks, arī šodien atjaunots ir apskatāms muižas parkā. Par muižas parku un baronu Taubi ir arī sava teika: Mālpils muižā esot dzīvojis dzimtkungs Taube, kurš bijis ļoti bargs pret saviem dzimtļaudīm. Taube esot licis viņiem rakt tā saucamos Sibīrijas dīķus, kas bijis ļoti smags darbs. Pats Taube sēdējis dīķa vidū ar pātagu rokās, kur tagad atrodas saliņa, la uzreiz varētu pārmācīt tos, kas nav varējuši citiem tikt līdz. Kādu reizi kungu muižas parkā sakodusi čūska. Pēc šī kodiena kungs nomiris. Bērni apglabājuši Taubi parkā, bet tur viņam nav bijis miera, tādēļ Taube gājis pa naktīm uz pili spokoties. Tad dzimtkungs ticis pārapbedīts kungu kapos. Piemineklis gan palicis parkā, kas tur joprojām arī stāv. Visi ļaudis, kas gājuši gar Taubes kapu, uzvēluši tam virsū pa akmenim. Tā ar laiku dzimtkunga kapa vietā izveidojusies paliela akmens kaudze, kas esot redzama vēl šodien.
Privāti
Privātīpašums - 2003.gada janvārī „Kungu māju” iegādājas Aldis Plaudis. Pēc īpašuma iegādes sākās tehnisko projektu izstrāde visām muižas kompleksā ietilpstošajām ēkām – kungu mājai, dārza mājai, stallim - vāgūzim, klēts mājai. Restaurācijas tehnisko projektu izstrādi veica arhitektu birojs „KROKS”, arhitekte Dita Lapiņa. Kungu mājas rekonstrukcija pēc divu gadu ilgiem būvdarbiem noslēdzās 2008. gada oktobrī. Mālpils muižas Kungu mājā ir izveidots restorāns, bārs, konferenču zāles, semināru telpas un svinību zāles, kā arī 22 numuriņi. Ar laiku Dārza mājas pagraba stāvā tiks izveidots atpūtas un ūdens relaksāciju centrs, pirmajā stāvā izveidojot plašu ziemas dārzu. Pie muižas pieguļošajā stallī- vāgūzī sadarbībā ar Mālpils pagasta pašvaldību tiks izveidots muzejs, kurā tiks izstādīti materiāli par Mālpili, kā arī par Mālpils muižas vēsturi.
Valsts nozīmes ēkas, drupas, apbūve - Mālpils muižas apbūve 18. - 20. gs. Kungu māja 18. gs. 20. gs. s. Parks 19. gs. Ip.
Ordeņa pils - Pamatojoties uz 17. gs. plānu materiālu, Mālpils (Lemburg) pils sastāvējusi no diviem, ar mūri ieslēgtiem četrkantīgiem pagalmiem. Katrā ir bijis viens četrkantīgs tornis, izbūvēts iekšpus mūra līnijas, kas norāda, ka pils celta ap 14. gs. pirmo pusi. Mālpils veco pili kopā ar pils platībām 1625. g. Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs piešķīra pulkvedim Nilsam Asersonam Mankerskjeldam. Izdarot muižas redukciju, 1682. g. Mālpils pils īpašumi palika valstij, līdz ķeizariene Elizabete šo muižu 1753. g. piešķīra Strausa un pulkveža Meganova kundzēm. Šie īpašumi, liekas, ka tālāk tika pārdoti Gustavam Vilhelmam fon Taubem, kura laikā celta pašreizējā pils.
Nostāsti - Mālpils muižā senos laikos dzīvojis ļoti bargs kungs, kas ļoti cietsirdīgi izturējies pret saviem kalpiem. Viņš ap kalpu plaukstām aptinis pakulas un piesējis tos pie staba un aizdedzinājis, vai arī piesējis zirgiem pie astes, un tādā veidā, zirgam lēkšojot, tie vazāti pa zemi. Bijis arī vēl daudz citu nežēlīgu izdarību. Pēc kunga nāves, saimniecību pārņēmis viņa dēls, kurš nav vairs bijis tik nežēlīgs. Jauno saimnieku visur vajājis tēva asiņainais tēls. Vecais kungs pa naktīm esot spokojies arī muižas ļaudīm. Ļaudis to neizturējuši un saukuši zīlniekus palīgā, kuri pavēstījuši, ka tie ir velni – bijušā kunga kalpi. Spokošanās izbeigsies tikai tad, kad tikšot tiem uzcelta pils. Vēl tagad varot redzēt Velna torņa drupas pusotra kilometra attālumā no Mālpils muižas. Tornis esot celts velniem un spokiem. Kad tornis bijis gatavs, jaunais kungs licis sajūgt sešus melnus zirgus, piekodinot kučierim, lai tas neatskatās atpakaļ. Kučieris piebraucis pie pils un teicis: „Sakāpat nu, kungi, brauksim uz jūsu pili, tur varēsiet ērtāk dzīvot!” Kučieris brītiņu pagaidījis, tad sācis braukt. Zirgi karieti ļoti smagi vilkuši. Kad kučieris piebraucis pie torņa, teicis: „Lūdzu, kungi, izkāpat un dzīvojat šeit!” Kučieris kādu brītiņu pagaidījis un devies prom. Zirgi it raitā solītī devušies atpakaļ uz mājām. Stāsta, ka tad, ja kučieris būtu paskatījies atpakaļ, viņam galva tā arī būtu palikusi virzienā uz aizmuguri. Kopš tās reizes muižā valdījis miers. Mālpils muižā dzīvojis dzimtkungs Taube, kurš bijis ļoti bargs pret saviem dzimtļaudīm. Taube esot licis viņiem rakt tā saucamos Sibīrijas dīķus, kas bijis ļoti smags darbs. Pats Taube sēdējis dīķa vidū ar pātagu rokās, kur tagad atrodas saliņa, lai varētu pārmācīt uzreiz tos, kas nav varējuši citiem tikt līdz. Kādu reizi kungu parkā sakodusi čūska. Pēc šī kodiena kungs nomiris. Bērni apglabājuši Taubi parkā, bet tur viņam nav bijis miera, tādēļ gājis pa naktīm uz pili spokoties. Tad pārapbedījuši kungu kapos. Piemineklis gan palicis parkā, kas tur joprojām arī stāvot. Visi ļaudis, kas gājuši gar Taubes kapu, uzvēluši pa akmenim. Tā ar laiku tur izveidojusies paliela akmens kaudze, kas esot redzama vēl šodien.
Parks
Kur novietot auto - Muižas teritorijā izveidota autostāvvieta, kurā var novietot 30 automašīnas, taču pēc nepieciešamības piedāvājam arī izmantot blakus esošo teritoriju. Piedāvājam arī automašīnu stāvvietu ierādītāja pakalpojumus, kurš viesiem palīdzēs pareizi novietot savas automašīnas. Pie muižas ir iespēja arī novietot autobusu.
Kur rīkot banketu - Laipni lūdzam Jūs apmeklēt Mālpils muižas restorānu, kurā Jūs varēsiet nobaudīt izsmalcinātus ēdienus jebkurai gardēža gaumei! Ēdienkarte tiek mainīta atbilstoši gadalaikiem, lai klientam būtu iespēja izbaudīt aizvien jaunas garšas nianses! Izmantojam katrai sezonai raksturīgākos produktus, kā arī Mālpils vietējo zemnieku audzētos labumus, jo izcilu kvalitāti var sasniegt tikai ar svaigiem un kvalitatīviem produktiem. Šeit, atšķirībā no Rīgas steidzīgā pilsētas dzīves rituma, varu doties uz vietējo saimniecību saņemt tikko lasītus dārzeņus, ogas vai arī svaigu briežu gaļu no vietējiem medniekiem. Katrs, kas ir atbraucis uz Mālpils muižu, šo vietu atcerēsies kā neaizmirstamu piedzīvojumu, jo šeit var atrast savu iekšējo harmoniju, kas citviet nebūtu iedomājama. Piedāvā servēt galdus biznesa pusdienām, dzimšanas dienas svinībām, konferencēm, kāzām un citiem pasākumiem. Pirmdienās - SLĒGTS Otrdienās no 14:00 – 20:00 Trešdienās no 14:00 – 20:00 Ceturtdienās no 12:00 – 22:00 Piektdienās no 12:00 – 22:00*, ja nav slēgtais pasākums Sestdienās no 12:00 – 22:00*, ja nav slēgtais pasākums Svētdienās no 14:00 – 20:00* *lūdzam iepriekš sazināties ar muižas administrāciju, lai noskaidrotu par restorāna pieejamību nedēļas nogalēs. Paldies. Rezervācijas pa tālr.: 67102555, 26666600 vai e-pastu info@malpilsmuiza.lv
Kur rīkot konferenci - Mālpils muiža atrodas tikai nepilnu stundas braucienā no Rīgas Lidostas, uz pusstundas braucienā no Rīgas robežas. Miers, kas valda visapkārt, palīdzēs atslēgties no ikdienas kņadas un koncentrēties radošam darbam vai arī baudīt mierpilnu atpūtu. Mālpils muiža pasākumiem piedāvā 10 dažāda lieluma zāles . Mālpils muižā iespējams uzņemt līdz pat 200 cilvēkus. Piedāvājam rīkot biznesa tikšanās, seminārus, apmācības un konferences. Parūpēsimies par kafijas pauzēm, pusdienām un pat svinīgām vakariņām.
Viesnīca, viesu māja - Mālpils muižā ir četrstāvu dizaina viesnīca, kuras otrajā un trešajā stāvā atrodas 16 plaši, ērti un atbilstošā stilā veidoti numuriņi, kur, bez papildus vietām var izguldināt 33 viesus. Muižas Mansarda stāvā izveidoti 6 mājīgi numuri, vis cauri vijoties oriģinālajām jumta sijām, kuros iespējams izguldīt bez papildus vietām no 2- 6 personām numurā. • Vietu skaits: divvietīgajos dizaina numuros 30 personas/51 ar papildvietām Ģimenes numurā 4 personas Mansarda stāvā 21 persona/42 ar papildvietām
Ēdināšana ar pieteikumiem -
Visu 2010 akcijas laiku
TOP 10
TOP 20
TOP 100
Tūrisma bizness


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

27843843

26666600

E-pasts

info@malpilsmuiza.lv

Mājas lapa

www.malpilsmuiza.lv

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.