facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Krāslavas muiža


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Pils iela 6

Lng: 27.1611261000, Lat: 55.9008008583


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Krāslavas novada pašvaldība


Apraksts

Tālrunis: 65623586, 656 22201, 26487763

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Muižas komplekss - Plāteri no sākuma dzīvoja nelielā koka mājā. Vēlāk šajā ēkā izvietojās galma teātris. 1759. g. grāfs Konstantīns Ludvigs Plāters uzbūvēja pili dēlam Teofilam, kurš turpmāk dzīvoja celtnes 1. stāvā. Augšējos stāvus aizņēma bibliotēka. No šīs bibliotēkas ēka vēlāk, kad uzcelta nākošā pils, iemantojusi bibliotēkas vārdu. Pils celta pēc itāļu arhitekta A. Parako projekta, darbā piedalījās Krāslavas rātsnama autosr J. V. Didreištēns. Vēlāk daļa bagātās bibliotēkas pārdota, atlikusī izvietota jaunajā pilī un Kombuļu muižā.
Privātīpašums - Vecā pils jeb bibliotēka ir privātīpašums.
Valsts nozīmes pils/kungu māja
Valsts nozīmes parks - Parks (22 ha) piekļaujas Rīgas un Aglonas ielai, ieskaujot grāfu Plāteru pili, daļēji noslēgts ar augstu mūri. Parks veidots 18. gs. vidū kā barokāls dārzs. Barokālā dārza galvenā daļa - ģeometrsks liepu dārs ir saglabājies. Sākotnēji parkā bija iestādītas apmēram 50 retu koku un krūmu sugas. Oranžērijās audzēja vīnogas, aprikozes, ananasus un citus siltzemju augus. Mūsdienās parkā savairojušies vīngliemeži. 1950-os gados iznīcinātas senās no dzirnakmeņiem veidotās kāpnes, to vietā izbūvējot vienkāršas betona kāpnes, kuras 2016.gadā nojauktas, tehnisku iemeslu dēļ. 2011.gadā izbūvētas jaunas kāpnes vēsturiskajā vietā, ,kur agrāk bija kāpnes no dzirnakmeņiem. Pēdējos 70 gados parks apbūvēts (luteriešu baznīca, kultūras nams, stadions). Zudušas tādas parka celtnes kā siltumnīcas un saimniecības ēkas. Pastāv vairāki nostāsti par pazemes ejām no pils. Pretī parkam, pāri Aglonas ielai paceļas Teātra kalns.
TOP 100
Valsts nozīmes ēkas, drupas, apbūve - Krāslavas pils bibliotēkas ēka 1759. Krāslavas pils apbūve ar parku un parka arhitektūru 1736.-1776.,18.gs.b.,19.gs.b.
Neizmanto
Pašvaldības īpašums - Jaunā pils ar kompleksa ēkām - pašvaldības īpašums
Pils/kungu māja - Muižas kompleksā ir divas pilis - vecā un jaunā. Vecā pils ir grezna baroka ēka ar kolonnām un viļņveidīgu rizalītu, būvēta 18. gs. vidū pēc arhitekta D. Parako projekta kā grāfa Konstantīna Ludviga Plātera dēla Teofila pils. 19. gs. 2. pusē tai nojaukti mezonīni un mansarda jumts. Vēlāk, pēc Jaunās pils uzcelšanas, ēkā iekārtoja bibliotēku (tajā bija apm. 20 000 grāmatu). 1. stāvā fragmentāri saglabājusies sākotnējā baroka stila interjeru apdare. Pie vecās pils veidots regulārais baroka dārzs.
Jaunā pils pēc arhitekta D. Parako projekta sākta būvēt ap 1765.gadu un pabeigta 1791. gadā. Tā ir baroka stila ēka ar klasicisma iezīmēm, kas visspilgtāk izpaužas interjeru apdarē. Ēkā saglabājušies izcili 18. gs. 60.-70. gadu sienu gleznojumi. Ap 1820. gadu pilij nojauca mansarda jumtu un uzbūvēja jaunu četrslīpu. Pie Jaunās pils ir divi saimniecības pagalmi ar ēkām. Daugavas nogāzē ir romantisma perioda ainavu parks ar kāpnēm un grotu. Šobrīd izmantota tiek kalpu māja, kurā atrodas Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs. Pārvaldnieka mājā atrodas Krāslavas tūrisma informācijas un Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs, suvenīru veikals. Bijušajā staļļu ēkā, tagad ir Amatu māja, kur notiek dažādas radošās darbnīcas, pasākumi.Jaunās pils fasādes ir iekonservētas pils rekonstrukcijai tālākā nākotnē. Ir veikta parka rekonstrukcijas 1.kārta un parks ir kļuvis par iemīļotu pilsētnieku un Krāslavas viesu pastaigu vietu.


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

65622201, 26487763

E-pasts

inta.lipsane@kraslava.lv, tic@kraslava.lv

Mājas lapa

www.kraslavaspils.lv, www.visitkraslava.com

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.