Šlokenbekas muiža
www.slokenbekasmuiza.lv

Jērcēnmuiža


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Jērcēnmuiža

Lng: 25.649711340665817, Lat: 57.69103360654815


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Jērcēnmuiža


Apraksts

 
    Jērcēnmuiža pirmo reizi rakstos minēta 1562.gadā. 1852.gadā Jērcēnmuižu pārņem pēdējā un visvairāk izpētītā  fon Krīdeneru dzimta. Par muižas īpašnieku kļuva barons Pauls Justīns fon Krīdeners. Muižu pārmantoja Adalberts fon Krīdeners dzimis 1857.gada 8.jūnijā Jērcēnmuižā. Absolvējis Drēzdenes ģimnāziju un studējis Tīringenes mežsaimniecības akadēmijā.  Jau no jaunības aktīvi pievērsies medībām un medību faunas pētīšanai. Savus novērojumus par medību putniem publicējis Latvijas un Vācijas izdevumos (vismaz 24 publikācijas). Pēc Pirmā pasaules kara emigrēja uz Jenas pilsētu Vācijā, kur nodzīvoja līdz savai nāvei 1933.g. 9. novembrī.
    Jērcēnmuižas “freileņu” māja, celta barona Adalberta fon Krīdenera neprecētajām māsām. Ēka celta 1900. gadā, kā pēdējā no kompleksa ēkām un iekļaujas šobrīdējā muižas kompleksā. Jērcēnmuižas ‘’freileņu’’ mājā ir saglabājušās -glazētu podiņu kamīnkrāsni, klasicisma stilā ir dekorētas durvis un durvju ailes, zaļa podiņu krāsns un saglabājušies oriģinālie koka griesti.  Nozīmīgākās muižas saimniecības ēkas, kas saglabājušās līdz mūsdienām ir klēts un stallis. Muižas stallis pašlaik tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām. Muižas magazīna jeb klēts atjaunošana notika 2010.gadā. Klētī atrodas izstāžu zāle un šautuve. Izstāžu zālē apskatāma putnu un medību trofeju izbāžnu privātkolekcija.
    Jērcēnmuižas parks veidots 19.gadsimta 2.pusē. Parka teritorija ir dabas liegums, tajā atrodas  daudzžuburu liepa, ozols –dižkoks, unikāla ozolu- liepu aleja.      
 

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Muižas komplekss - Jērcēnmuiža pirmo reizi rakstos minēta 1562.gadā. 1852.gadā Jērcēnmuižu pārņem pēdējā un visvairāk izpētītā  fon Krīdeneru dzimta. Par muižas īpašnieku kļuva barons Pauls Justīns fon Krīdeners. Muižu pārmantoja Adalberts fon Krīdeners dzimis 1857.gada 8.jūnijā Jērcēnmuižā. Absolvējis Drēzdenes ģimnāziju un studējis Tīringenes mežsaimniecības akadēmijā.  Jau no jaunības aktīvi pievērsies medībām un medību faunas pētīšanai. Savus novērojumus par medību putniem publicējis Latvijas un Vācijas izdevumos (vismaz 24 publikācijas). Pēc Pirmā pasaules kara emigrēja uz Jenas pilsētu Vācijā, kur nodzīvoja līdz savai nāvei 1933.g. 9. novembrī.
    Jērcēnmuižas “freileņu” māja, celta barona Adalberta fon Krīdenera neprecētajām māsām. Ēka celta 1900. gadā, kā pēdējā no kompleksa ēkām un iekļaujas šobrīdējā muižas kompleksā. Jērcēnmuižas ‘’freileņu’’ mājā ir saglabājušās -glazētu podiņu kamīnkrāsni, klasicisma stilā ir dekorētas durvis un durvju ailes, zaļa podiņu krāsns un saglabājušies oriģinālie koka griesti.  Nozīmīgākās muižas saimniecības ēkas, kas saglabājušās līdz mūsdienām ir klēts un stallis. Muižas stallis pašlaik tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām. Muižas magazīna jeb klēts atjaunošana notika 2010.gadā. Klētī atrodas izstāžu zāle un šautuve. Izstāžu zālē apskatāma putnu un medību trofeju izbāžnu privātkolekcija.
Parks - Jērcēnmuižas kompleksu ieskauj dabas liegums - Jaunjērcēnu parks 4,2 ha platībā. Jērcēnmuižas komplekss un Jaunjērcēnu parks atrodas pašvaldības īpašumā.  Jaunjērcēnu parka teritorijā atrodas dažādu sugu koki, retāk sastopami augi (naktsvijoles, papardes u.c.), dīķis, kurā ietek aukstie avota ūdeņi, unikāla ozolu aleja, daudzžuburu liepa. Putni (vidējais dzenis, pelēkā dzilna).

 
Pašvaldības īpašums - Strenču novada dome
Valsts/pašvaldību iestādes - Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs
Jērcēnu pagasta tautas nams
Strenču novada Jērcēnu pagasta pārvalde
Kultūrizglītības iestāde - Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs
Jērcēnu pagasta tautas nams


Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Ilvija Ķimse

Tālruņa nr.

64715652

E-pasts

ilvija.kimse@strencunovads.lv

Mājas lapa

www.strencunovads.lv