facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Liepas muiža


Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss

Nav.


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

"Liepas Muiža", Liepas pagasts, Priekuļu novads.

Lng: 25.4377762694, Lat: 57.3701820306


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Biedrība „Liepas muižas attīstības biedrība”


Apraksts


Liepasmuiža (Lindenhof) nodibināta 1672. g. uz Gravānu, Spruiķu un Ūsiņu zemēm, pievienojot tai arī daļu no Jurlana (Jullas) māju zemes. Muižas nosaukumam pamatā gan būs bijis Liepas ciemats. G. Ērlihs bija pirmais Liepasmuižas muižnieks.
*1685. gadā Liepas muižā, pēc Bībeles tulkotāja Ernsta Glika ierosmes, tiek uzsākta muižas strādnieku un kalpu bērnu apmācīšana. Šo gadu var uzskatīt par skolas aizsākumu Liepas pagastā.
**1686. g. augustā un septembrī, kad Liepas muiža atradās Johana Fišera lietošanā tur norisinājās konference par Bībeles tulkošanu igauņu valodā, kurā piedalījās 12 garīdznieki no Tallinas, Tērbatas, un Sāmu salas.
1741. gadā ķeizariene Anna muižu izdāvā ģenerālfeldmaršālam, ģenerālgubernatoram grāfam Pēterim Lasijam, pēc kā muižu steigšus pārdod slepenpadomniekam baronam J. K. Kampenhauzenam. Viņš tikko pirkto Liepmuižu izmaina ar savu svaini D. fon Cimmermani pret Lēdurgu. Pēdējam mirstot, Kampenhauzens mantošanas ceļā par jaunu iegūst Liepmuižu, izmainot to 1750. g. ar baronu Boiju pret citām muižām. Boija atraitne, pārdod muižu pulkvedim f. Hagenmeisteram, kas muižu atstāj savam dēlam, kas uz senāta pavēli to atdeva Boija dēlam Pirsam. Tā dēls 1824 .g. ieķīlā Pēteram Panderam. Vēlāk, muižu nopērk kāds fon Šroders, ieķīlā to dzimtam godpilsonim Aug. Panderam, kas 1874 .g. nopērk Liepasmuižu.
Pēc Pandera nāves, viņa nepilngadīgo mantinieku aizbildņi pārdod muižu V. fon Fegerzakam, kas to jau 1881. g. pārdod Šarlotei fon Vulfai, pēdējai muižas īpašniecei.

Informācijas avoti: Endzeliņš, Hermanis. Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē. Cēsis Cēsu kūrorta komiteja,1936. 166 lpp - 188, 121,122.
*Dunsdorfs, Edgars. Divas gudras latviešu galvas: muižu dibināšana zviedru Vidzemē. Stokholma: Daugava, 1986. 112 lpp - 34.
**Straubergs, Jānis. Kā noritēja Bībeles tulkošanas darbs, 1943. 197 lpp.

 

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Pils/kungu māja - Liepas muižas pils celta 19. gs. un pārbūvēta 20. gs. Muižas parkā redzama klēts, kas celta 18. gs. No 1919. g. līdz 1970. g. muižā atradās Liepas astoņgadīgā skola.
Muižas komplekss - "Bij. Liepas muiža dibināta 1672. g., izpostot piecas zemnieku sētas. Vienas no zudušajām mājām sauca Liepas. Pēdējā muižs īpašniece bija Šarlote fon Vulfa." Uz doto brīdī muižas komplekss netiek izmantots. **Ir saremontēts muižas ēkas jumts, iztīrītas un gatavas rekonstrukcijai iekštelpas, citās būvēs veikti nepieciešamie ēkas saglabāšanas darbi, iztīrīts muižas parks. 1685. gadā darbojās pēc teologa Ernesta Glika ierosmes dibināta latviešu skola.
Nostāsti - Tiek stāstīta teika par Liepas muižas kapsētu. Tajā esot vecs miroņu pagrabs, kurā vecos laikos viens lielskungs apglabājis savas dzimtas mirušos. Kad pēkšņi nomirusi viņa meita, kungs arī to apglabājis pagrabā un visa dzimta pavadījusi ilgās sērās. Ļaužu starpā izplatījušās valodas, ka kunga miroņu pagrabā spokojas - skan vaidi, palīgā saucieni. Ļaudis ar laiku gan nomierinājušies, jo neviens nav gribējis kungam to stāstīt. Pēc divdesmit gadiem nomiris nākamais dzimtas loceklis. Kad veduši viņu apglabāt uz miroņu pagrabu, ieraudzījuši, ka meitas kaps ir atvērts un pati meita atrodas pagraba kaktā. Nelaimīgā uz šķirsta vāka bija uzrakstījusi, ka apglabāta pamirusi un pagrabā atmodusies, bet neviens viņas palīgā saucienus nav sadzirdējis. Kad meitenes miesai pieskārušies, tā sadrupusi pīšļos.

***

Tur, kur tagad atrodas Liepas muiža, agrāk bijušas vienkāršas zemnieku mājas. Šo māju saimniekiem bijis jāsūta savi cilvēki darbos uz Kauguru muižu. Tur strādnieki stāstījuši saviem darba biedriem, ka viņiem mājās labība pat vēlā rudenī nenosalstot. Šī ziņa nonākusi arī līdz lielskunga ausīm. Kad rudenī kungam labība nosalusi, viņš sūtījis vagaru pārliecināties, ka minētajās mājās labība nav nosalusi. Tais laikos Liepiņu mājās dzīvojis kāds stiprs, bet mēms vīrs vārdā Toms, kas nolēma vagaru izpērt. Vagars aizmucis un pārradies mājās stāstīja, ka tur labība tiešām nav nosalusi. Tad lielskungs licis no Liepiņu mājām izdzīt saimniekus, māju noplēst un tai vietā uzcelt muižu. Tā arī darīts, un muiža ieguva nosaukumu – Liepas muiža.
Relaksācijas centrs - Liepasmuižas teritorijā ir plānots ierīkot pirmo Latvijā mākslas terapijas kūrortu, kur apmēklētāji varēs apvienot atpūtu un mākslu. Jau pirms muižas un tās kompleksa renovācijas pabeigšanas būs iespējams apmeklēt dažādas mākslas terapijas darbnīcas: foto terapija, mākslas terapija, kino terapija, dejas un kustības terapija. Meistarklases notiks jau renovētā ēkā blakus muižas galvenajai ēkai.


Pieejamība publiskai apskatei

Pastaigas parkā gandrīz jebkurā laikā. 


Sniegto pakalpojumu apraksts

Pagaidām nekādu pakalpojumu nav, bet apsolamies tuvākajā laikā jau piedāvāt. 


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

28490600

29640028

E-pasts

info@liepasmuiza.lv

janis.lazdans@pilis.lv

Mājas lapa

www.liepasmuiza.lv


Sociālo tīklu profili

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.