facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Ventspils Livonijas ordeņa pils


Atrašanās vietas pilna adrese, karte

Jāņa iela 17, LV-3601

Lng: 21.5586856722, Lat: 57.3963152639


Juridiskā īpašnieka / apsaimniekotāja nosaukums

Ventspils muzejs

Foto


Objektā atrodas

Tips Apraksts
Apskate - Livonijas ordeņa pils Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601, tālr., fakss 3622031, muzejs@ventspils.gov.lv Apmeklējuma dienas un datrba laiki: no 1. maija līdz 31. oktobrim: 9.00 - 18.00; katru dienu no 1. novembra līdz 30. aprīlim: 10.00 - 17.00; katru dienu Biļešu cenas: Skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0.75 Pieaugušajiem – Ls 1.50 Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1-5 bērni no 6 līdz 16 gadiem) – Ls 2.50 Grupu apmeklējuma atlaide: grupas katram 16.apmeklētājam biļete par brīvu (15+1; 30+2;45+3) Visas dienas biļete: Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 1.25 Pieaugušajiem - Ls 2.50 Citi pakalpojumi: Gida pakalpojumi – Ls/h 7.50 Salūtlielgabala īre: privātpersonām - 5 Ls/šāviens; līgumcena - 10 Ls/šāviens. Samaksa par lielgabala transportēšanu ārpus Ventspils: Līdz 50 km no Ventspils +30,-Ls 51-100 km no Ventspils +50,-Ls 101-200 km no Ventspils +100,-Ls Telpu īre: Iekšpagalms+1. un 2.stāva galerija, pavarda telpa* 30 Ls/h Muzeja izglītības centrs* 20 Ls/h Pils ārējais pagalms 10 Ls/h Pils izstāžu zāle 25 Ls/h *Izīrējot muzeja izglītības centru kopā ar iekšpagalmu, 1.un 2.stāva galerijām un pavarda telpu: 40 Ls/h uz pasākumiem, bet 25 Ls/h zinātniskām konferencēm un semināriem Par inventāra nomu sīkāka informācija sekretariātā. Pilī darbojas pils krogs MELNAIS SIVĒNS ar plašu un pils noskaņai atbilstošu ēdienkarti. Darba laiks: no 11.00 līdz 24.00, vietu skaits - 60. tālr. 3622396 Piejūras brīvdabas muzejs Riņku ielā 2, Ventspilī, LV-3601, tālr., fakss 3624467, brivdaba@ventspils.gov.lv Apmeklējuma dienas un datrba laiki: no 1. maija līdz 31. oktobrim: 10.00 - 18.00; katru dienu no 1. novembra līdz 30. aprīlim: 11.00 - 17.00; pirmdien, otrdien slēgts. Biļešu cenas: Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 0.40 Pieaugušajiem – Ls 1.00 Ģimenes biļete – Ls 1.50 Grupu apmeklējuma atlaide: grupas katram 16. apmeklētājam biļete par brīvu (15+1; 30+2;45+3) Visas dienas biļete: Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 1.25 Pieaugušajiem - Ls 2.50 Citi pakalpojumi: Gida pakalpojumi – Ls/h 7.50 Šaursliežu dzelzceļa darba laiks: No 1. maija līdz 31. oktobrim Darba dienās vilciens kursē no plkst. 11:00 līdz 17:00 tikai pēc iepriekš veikta pasūtījuma Sestdienās, svētdienās, muzeja pasākumu dienās - 12:00 - 17:00* Pārtraukums - 14:20 - 15:00 * 12:00 - 14:20 vilcienu velk tvaika lokomotīve 15:00 - 17:00 vilcienu velk lokotraktors Mazbānīša biļešu cenas: Skolēniem – Ls 0.25 Pieaugušajiem – Ls 0.50 Mazbānīša pasūtīšana: 1stunda – Ls 30.00 Telpu īre: Kazandžu mājas, dzirnavas, visa teritorija — līgumcena. H.Dorbes memoriālais muzejs Senču putekļi Ērgļu ielā 1, Ventspilī, LV- 3601, tālr. 3625004, inese.aide@ventspils.gov.lv Apmeklējuma dienas un datrba laiki: katru dienu no 11.00 - 17.00 Biļešu cenas: Skolēniem, studentiem, pensionāriem – bezmaksas Pieaugušajiem – bezmaksas Grupu apmeklējuma atlaide: grupas katram 16.apmeklētājam biļete par brīvu (15+1; 30+2;45+3) Telpu īre: Telpa memoriālajā mājā, dārzs — līgumcena
Baznīca - 13.gs./14.gs. pakāpeniski uzceltās regulāra plānojuma kastelas kapela ir vecākā saglabājusies baznīca Kurzemē. Tai ir izvirzīta altārdaļa un tā ir vienīgā šāda tipa kapela Latvijā. 18.gs.b. pilī darbojās Ventspils pilsētas baznīcu, kas darbojās līdz pat ev.-lut. baznīcas uzbūvēšanai.
Ordeņa pils - Ventspils ordeņa pils senākā daļa ir 13.gs.b. būvētais, sākotnēji brīvstāvošais tornis. 14.gs. pakāpeniski uzcelta regulāra kastela ar iekšējo pagalmu. Viena no pirmajām tās daļām – pils kapela. Tā ir vienīgā kapela Latvijā ar izvirzītu altārdaļu. Līdz 16.gs. pie pils atrodas priekšpils ar mūra un koka apbūvi. 15.gs.b.-16.gs.sāk. tiek paaugstināts pils tornis, 1. un 2.stāva telpās izbūvēts velvju pārsegumus. Šajā laikā lielākajās telpās un kapelā apglezno sienas un griestus. 1659.g. pili stipri posta zviedru karaspēks, bet drīz tā tiek atjaunota, mūrēto velvju vietā daļēji izbūvējot koka siju pārsegumus. 17.gs.b.-18.gs.sāk. pilī tika izmantotas tikai pāris telpas. 18.gs. pils kapelā atrodas pilsētas baznīca. 1827.g. pili pārbūvēja ampīra stilā un telpas pielāgoja valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām, vēlāk – apriņķa cietuma funkcijām. 1867.g. virs pils torņa uzbūvēja augstu koka konstrukcijas torni, kurā atradās loču novērošanas posteņi. Torņa smaile pastāv līdz 1897.gadam. 19.gs.vidū pie pils cietuma vajadzībām uzbūvēja divas ēkas, kurās atradās kameras, cietuma virtuve un apkalpojošā personāla dzīvokļi. 1872.g. pils iekšpagalmā uzceļ ķieģeļu mūra galeriju. Kopš 2001.g. pils atjaunotajā daļā izvietota mūsdienīga Ventspils muzeja ekspozīcija, muzeja krājuma un darba telpas.
Pašvaldības muzejs - Ventspils pils ir vienīgā Kurzemē celtā ordeņa pils, kas saglabājusies līdz mūsu dienām, celta 13.gs. Tā ir konventa tipa pils ar četriem dzīvojamiem korpusiem un torni pils DA stūrī. Domājams, ka pils celtniecība sākta 13.gs.vidū. Pils mūri sasniedz 2m biezumu. Laika gaitā tā vairākkārt pārbūvēta. 18.gs. pilī iekārtoja baznīcu, 19.gs. sākumā - cietumu, skolu un loču novērošanas posteņa torni, kas līdz mūsdienām nav saglabājies. Pils kapela ir vecākā saglabājusies baznīca Kurzemē. Cietums pilī atradās gandrīz divus gadsimtus. Tajā bija ieslodzīts 1905.gada revolūcijas dalībnieks, rakstnieks A.Austriņš (1884-1934), pēc 2.pasaules kara - dzejnieks K.Jēkabsons (1879-1946), kurš šeit arī nomira. Tagad restaurētajā pils ēkā iekārtots muzejs ar pastāvīgu ekspozīciju par Ventspils pils un cietuma vēsturi.
Tehniskās vēstures objekts - Ventspils viduslaiku pils tornis uzskatāms par senāko bāku Baltijā. Pilnīgi drošas ziņas par pils torni kā bāku ir vismaz kopš 17.gs. vidus. 1867.g. virs pils torņa pēc arh. A.Guseva projekta uzbūvēja augstu koka konstrukcijas torni, kurā atradās loču novērošanas posteņi. Torņa smaile pastāvēja līdz 1897.gadam. Šobrīd pils tornī uzstādīta digitālā kamera, kuras skatu virzienu var vadīt no muzeja ekspozīcijas datora - lieliska iespēja aplūkot Ventspili no pils torņa kores.
Tiek piedāvātas izstāžu un konferenču zāles dažādu kultūras pasākumu rīkošanai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
Pils muzejs
Kultūrizglītības iestāde
Pašvaldības īpašums
Valsts nozīmes pils/kungu māja - Ventspils pils 13. gs. 1. p.
Viduslaiku pils saglabājusies
Nostāsti - Tagadējās lepnās pils vietā kādreiz bijis drūms cietums. Bet pavisam senos laikos tur bijusi grezna pils ar bargu pilskungu. Zem pils esot bijuši gari apakšzemes gaņģi. Viens tāds gaņģis gājis apakš Ventai un izbeidzies Ventas labajā pusē, kur tagad redzams milzīgs akmens. Par šo apakšzemes gaņģi un pilskunga meitu pastāv teika. Pilskunga meitai neesot bijis pa prātam neviens precinieks, jo tā bijusi iemīlējusi vienkāršu zvejnieka puisi. Pilskungs par to saskaities un niknumā teicis: „Tad labāk velnam tevi atdodu nekā zvejniekam!” Bijis tā sagadījies, ka tas izteikts tieši pusnaktī. Velns to izdzirdēdams tūdaļ bijis klāt un pagrābis pilskunga meitu. Velns meties prom pa pazemes gaņģi. Kad nonācis pie lielā akmens, pats izlīdis, kad piepeši akmens aizkritis ciet ejai, iecirzdams pilskunga meitai rokas. Velns meiteni aiz vidukļa gan vilcis, bet nav varējis izvilkt. Iedziedājies gailis, un velns aizmucis. Pilskunga meita tā arī tur palikusi un aiz bada nomirusi, jo neviens nav zinājis, kur viņa palikusi. Bet kungu aiz lielām izbailēm ķērusi sirdstrieka. Stāsta, ka vēl šobaltdien pusnaktī pie akmens esot dzirdami vaidi un reizēm varot pat sadzirdēt, ka meitene sauc sava mīļotā vārdu. Tikai neviens no rīta nevarot to vārdu vairs atcerēties.
TOP 10
TOP 20
TOP 100


Kontaktinformācija

Tālruņa nr.

3622031

E-pasts

muzejs@ventspils.gov.lv

Mājas lapa

www.ventspilsmuzejs.lv

CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.