Cesvaines pils un muižas komplekss.
www.cesvaine.lv

biedrība ,,Latvijas Piļu un muižu asociācija"

LPMA
Latvijas Piļu un muižu asociācija dibināta 2000. gada 6.jūnijā Cirstu muižā. Tās mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, piļu un muižu unikālo kultūrvēsturisko vērtību un vides apzināšana, atjaunošana, uzturēšana un attīstība; kultūrtūrisma un ar to saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstības veicināšana; sabiedriskās domas veidošana un kultūras mantojuma saglabāšanas popularizēšana.
LPMA darbības virzieni un galvenie uzdevumi:
  • apvienot piļu un muižu attīstībā ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas;
  • izstrādāt attiecīgas mērķprogrammas un projektus piļu un muižu attīstībai, piedalīties dažādu projektu atlases un investīciju piesaistes konkursos;
  • izveidot un uzturēt informācijas datu bāzi par Latvijas kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Par LPMA biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuras darbs, īpašums vai intereses saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu, muižu kompleksu apsaimniekošanu Latvijā.
Asociācijas prezidenti: Kaspars Sīmanis (2000.-2003.), Juris Zviedrāns (2003.-2008.), Jānis Lazdāns (2008.-2010.), Iveta Sprūdža (2010.-2013.), Baiba Dūda (no 2013.).
Ilglaicīgākā izpilddirektore Laima Lupiķe (2000-2010), kas asociācijas darbā, sākotnēji sabiedriskā kārtā, iesaistījusies jau kopš idejas par biedrības dibināšanu dzimšanas.
2016.gadā asociācija sastāv no 94 biedriem.